Vik Gård

Vik Gård är en gård med gris- och spannmålsproduktion samt entreprenadverksamhet och sedan juli 2015 även försäljning av kött direkt till konsument. Gården ligger i södra Sjuhärad mittemellan Göteborg, Borås och Varberg utmed riksväg 41.

loading...