Konventionellt

Vi är en gård med konventionell spannmålsodling och uppfödning av grisar. Detta innebär att vi får behandla grisar när de är sjuka samt använda handelsgödsel för att våra grödor skall få den optimala tillförseln av växtnäring samt bekämpa mot ogräs, svamp och skadeinsekter när dessa blir till ett problem.

Vi gör många aktiva val i vår produktion för att minska miljöpåverkan men ändå utnyttja privilegiet som det är, att ha kunskap och möjlighet att på ett bra sätt försörja människor med riktigt bra mat.

I växtodlingen gör vi en växtodlingsplan varje år. I beslut om att använda bekämpningsmedel så följer vi IPM (Integrerat växtskydd) där man jobbar efter att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp. Vi skapar ett kretslopp genom att föra tillbaka stallgödseln ut på fälten igen. Växtnäringen vi köper in är producerad av Yara som jobbar mycket med att minska miljöpåverkan genom sin Yara 4-punktsgaranti. Vi gillar även att ta till oss teknik här på gården. Bland annat använder vi Yara N-sensor teknik när vi kör den sista kvävegivan till spannmålen. En N-sensor mäter biomassan (mängden grönt på fältet) med hjälp av kamerateknik på traktorns tak. Men hjälp av den informationen varierar den sedan givan med växtnäring beroende på grödans behov.