Växtodlingen

På gården odlas ca 300 hektar spannmål, olje-, baljväxter och vallfrö fördelat på höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre, åkerbönor och raps. Större delen av det vi odlar använder vi som foder till våra grisar.

Att odla om det så är i trädgårdslandet där hemma eller ute på ett stort fält på en gård så kräver det planering och en strategi flera år framåt i tiden. Vi odlar åkerbönor som helst inte skall återkomma tätare än vart sjunde år på varje fält. Därför har vi en växtföljd på sju år. Vi har alltså en planering för vad som skall växa på varje fält sju år framåt i tiden.

Med den sjuåriga strategin i ryggen gör man sedan varje år en fördjupad planering, en så kallad växtodlingsplan. Den börjar man knåpa på redan i juli. I växtodlingsplanen  lägger man då in vad som skall odlas på varje skifte utefter vår sjuåriga strategi. Vi planerar in växtnäringsbehovet på fältet utefter fältets jordmån, jordens markvärde, förväntad skörd, försöksresultat samt erfarenheter från gården. Informationen sammanställs sedan till en inköpslista för utsäde och handelsgödsel.

I slutet av augusti och hela september är det dags för skörd. Det som mognar först är höstvarianterna av de olika grödorna. Vi odlar höstraps, höstvete och höstkorn. Denna period är väldigt arbetsintensiv samt beroende av en stabil och torr väderlek. Det är nu allt foder till grisarna skall bärgas samt halmen som vi sedan skall strö med skall in. Skörden varvas med höstsådd av raps, korn och vete. Det gäller att kunna hålla många bollar i luften som lantbrukare.

I slutet av oktober börjar det förhoppningsvis lugna ner sig lite. Tröskning och höstsådd är avslutad. En del jordbearbetning återstår av de jordar som består av mycket lera. Lera behöver en kall vinter för att "frysa sönder" och där med att ge bättre genomsläpplighet för vatten nästkommande år.

November till mars är den lugnaste perioden på året. Då är det maskinvård, uppföljning och planering som står på schemat. Vi summerar säsongen som gått. Utvärderar våra styrkor och svagheter och lägger upp en strategi för nästa säsong.

Så kommer våren. Höstgrödorna börjar skymta mot grönt, björkarna börjar få musöron, lerorna börjar vittna och det är dags att skaka liv i hela maskineriet igen. Näring skall tillföras de höstsådda grödorna och marken som inte är sådd skall sås

Våren och sommaren består sedan av mycket bevakning av fälten. Först bevakar man uppkomsten av grödan, sedan är man ute och letar ogräs. Beroende på vad och hur mycket man hittar tar man beslut om olika åtgärder. Längre fram är vi ute och besiktigar fälten i jakt på svamp- och insektsangrepp. Även här tas sedan beslut om åtgärder anpassat efter varje fält och i vissa fall även delar av fält.