Crosskillvält med Biodrill

Vi har en crosskillvält som man kan använda för vältning efter sådd eller vältning av vallar på våren. Vi har även en så kallad Biodrill monterad på som kan användasför sådd av raps, gräsfrö, bättringssådd i vallar eller fånggröda. Vid rapssådd finns det tillgång till en extra slunga för snigelbekämpning.

För mer information kontakat oss!

Andra maskintjänster