Om oss

Djurproduktion har det varit på Vik Gård i över 100 år! Jimmy köpte Vik Gård 2009 och året efter träffade han Caroline som sedan flyttade till gården 2011. Jimmy sköter gården med hjälp av en heltidsanställd samt sin pappa. Caroline jobbar borta som Växtodlingsrådgivare samt stöttar upp där hemma både på kontoret och ute i fält när tiden ges.

Vi är båda uppväxta på gårdar och livet på landet är en självklarhet för oss. Jimmy har hjälpt till hemma på sin pappas gård så länge han kan minnas. Han hjälpte farfar att harva när han bara var åtta år. På gymnasiet läste han fordon för att sedan göra en karriär som foderbilschaufför, den vägen Jimmy inte hittar är inte värd att hitta. 2006 satte han sig dock i skolbänken och läste till gårdsmästare nere i Skåne. Carolines karriär inom lantbruket var inte fullt så självklar. Under barndomen och tonåren var intresset i princip obefintligt. Det var suck och stånk när pappa ville ha hjälp med att flytta djuren till nytt bete. Gymnasievalet kom och tankarna på att bli florist hägrade. De tankarna styrdes dock om till att läsa trädgård istället. Väl på Munkagård öppnades intresset för lantbruket på allvar. Efter gymnasiet blev det några år på mjölkgård utanför Halmstad sen styrde kosan till Alnarp och en Lantmästarexamen.

Utmärkelser vi fått!

Årets slakgrisbesättning 2014

2014 tilldelade Hallands Grisföretagare Jimmy priset som årets slaktgrisbesättning med motiveringen:
"Med förbättrat hälsoläge, systematik och kontroll blir besättningen årets komet i Halland."

Lantmännens stipendiat i Distrikt Halland 2010

2010 tilldelade Lantmännen Jimmy priset som årets Lantmännenstipendiat i Halland med motiveringen:
"som på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt utvecklat verksamheten på gården."

LRFs Premieelevskurs 2006

2006 tilldelades Caroline LRFs Premieelevskurs.
"LRFs premieelevkurs är en tre dagars utbildning som berör kooperation, företagande samt personlig utveckling. Vidare har samtliga deltagare gjort en individuell affärsplan. Kursen är en belöning till den elev som lyckats bäst med sin utbildning på något av landets naturbruksgymnasier".